• Ochrona
  środowiska
  i edukacja
  ekologiczna

  Inicjujemy i wspieramy i działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego i edukację ekologiczną. Monitorujemy lokalnie stan zanieczyszczenia rzek i lasów. Informacje o zanieczyszczeniach przekazujemy władzom samorządowym. Uczestniczymy w społecznych akcjach zbierania śmieci.

 • Wspomaganie uczniów
  w rozwoju
  osobowym

  Zależy nam na prawidłowym rozwoju młodych ludzi. Dzięki nieodpłatnym zajęciom i warsztatom prowadzonym przez specjalistów uczniowie szkół licealnych mają możliwość skorzystania z szerokiego wsparcia psychoprofilaktycznego.


 • Ewangelizacja
  i duszpasterstwo
  młodzieży

  Realizujemy i wspieramy projekty o charakterze ewangelizacyjnym i duszpasterskim. Priorytetem są działania adresowane do młodzieży. Wykorzystujemy tu możliwości Internetu i nowych technologii.

 • Opieka
  i duszpasterstwo osób w stanie
  terminalnym

  Bliskie są nam problemy osób zmagających się z cierpieniem w perspektywie śmierci. Przygotowujemy rozwiązania ukierunkowane na pomoc osobom umierającym i wspierające posługę kapelanów w szpitalach.

 • Promowanie kultury, pielęgnowanie tradycji narodowej

  Zależy nam na promowaniu kultury wysokiej, pielęgnowaniu tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Prowadzimy akcje przeciwdziałania negatywnym przejawom kultury masowej.

Misja Fundacji

Pragniemy chronić dar życia, promować życiodajne drogi, postawy i formy ludzkiej aktywności. Podejmujemy działania głównie w pięciu obszarach: ochrona życia ludzkiego i poprawa jego jakości, rozwój osobisty, ochrona środowiska naturalnego, promowanie kultury wysokiej i pielęgnowanie tradycji narodowej, ewangelizacja i duszpasterstwo. Ważnym celem Fundacji jest krzewienie wolontariatu i zaangażowania na rzecz potrzebujących. Monitorujemy zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Inicjujemy akcje oczyszczania rzek i lasów. Stawiamy na pracę z młodzieżą: poznawanie i rozwijanie własnych talentów, wychowanie do miłości, psychoprofilaktykę.

Projekty 2021

01
Drwęca - chrońmy rezerwat

Już w lutym rozpoczęły się przygotowania do kwietniowych akcji sprzątania Doliny Drwęcy 2020. W tym roku nasza fundacja w partnerstwie z samorządami i PZW organizuje akcje sprzątania na odcinkach...

02
Transport chorego to nic trudnego

Celem projektu jest wsparcie rzeczowe oddziałów wybranych szpitali i hospicjów w narzędzia poprawiające jakość opieki i ułatwiające pracę personelu opiekuńczego. Pielęgnacja obłożnie chorych...

03
Przekroczyć próg nadziei

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy stanu psychicznego pacjentów szpitali i będą wparciem dla kapelanów szpitalnych w ich posłudze...

04
Zrealizuj swój potencjał

Niezależnie od poziomu inteligencji i posiadanej wiedzy każda osoba posiada spory i niewykorzystany potencjał, ma swoje dominujące talenty. Kiedy je rozwija, to funkcjonuje z większą lekkością, pasją i entuzjazmem...

05
Dolina Drwęcy

Dolina Drwęcy to trzyletni projekt, którego celem pośrednim jest dokumentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Drwęcy przede wszystkim w powiecie golubsko-dobrzyńskim...

06
Plastik – największe ekologiczne wyzwanie

Celem projektu jest popularyzowanie wyników badań dot. zanieczyszczenia środowiska plastikiem i negatywnego odziaływania na florę, faunę oraz organizm człowieka, wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań naprawczych.

Wspieranie Projektów

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia projektów Fundacji.

Przekazaną na rzecz Fundacji darowiznę możecie Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania swojego dochodu i uzyskać ulgę podatkową. Szczegółową informację o zasadach odliczania darowizny można pobrać poniżej.

Fundacja Life Promotion
Plac Tysiąclecia 13b
87-400 Golub-Dobrzyń

Numer konta

NIP 5252543783
KRS 0000442684
REGON 146434060

Alior Bank SA

tel.: 531 415 408
tel.: 731 310 557
e-mail: fundacja@lifep.org

Swift: ALBPPLPW

PLN: 17 2490 0005 0000 4530 5960 8992