Drwęca – chrońmy rezerwat

drweca

Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju. W 1961 roku Drwęca uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce! Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym – jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000.

Od końca lat 90 w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się w sąsiedztwie osiedli i gospodarstw domowych.

Projekt „Drwęca – chrońmy rezerwat” i główna akcja tego projektu: „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy” mają na celu:

  1. Usunięcie z rzeki i Doliny Drwęcy stałych odpadów komunalnych.
  2. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu tego cennego przyrodniczo obszaru.
  3. Edukację ekologiczną mieszkańców, młodzieży, wędkarzy, turystów (spływy kajakowe).

W ramach projektu prowadzone są działania:

  1. Audyt (luty-kwiecień) zaśmiecenia Doliny Drwęcy w woj. kujawsko-pomorskim.
  2. Kwietniowe, społeczne akcje usuwania śmieci z rzeki i Doliny Drwęcy.
  3. Majowe akcje usuwania tych zanieczyszczeń, których nie udało usunąć się w kwietniu.
  4. Majowe spotkania z władzami samorządowymi gmin i miast (partnerów akcji) w celu zlikwidowania nielegalnych wysypisk na terenie Doliny Drwęcy, źródeł zanieczyszczeń i przeciwdziałanie zjawisku śmiecenia.
  5. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także z lokalnymi organizacjami, które podejmują działania proekologiczne na obszarze Doliny Drwęcy.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2021

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, społeczne, ekologiczne akcje sprzątania Doliny Drwęcy zostają zawieszone do czasu ustąpienia zagrożenia lub będą prowadzone w małych grupach i indywidualnie.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

11 maja 2019 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk a Sponsorom za worki, rękawiczki i wsparcie logistyczne!

Organizatorem akcji jest Fundacja Life Promotion i Gmina Wąpielsk, a partnerem PZW Okręg Toruń. W sprzątaniu udział wzięło prawie 50 osób: dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, OSP w Radzikach Dużych, OSP Wąpielsk, wypożyczalnia kajaków Ka-Jak CBR, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka z Golubia-Dobrzynia, która wspierała wolontariuszy sprzątających Drwęcę z kajaków.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i w gminie Golub-Dobrzyń

13 i 27 kwietnia oraz 6 maja 2019 r.

Dziękujemy Wolontariuszom za udział w sprzątaniu Doliny Drwęcy a Sponsorom za wsparcie rzeczowe i organizacyjne inicjatywy!

W piątej, społecznej, ekologicznej akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń dn. 13 i 27 kwietnia oraz 6 maja udział wzięło w sumie około 100 osób: Uczniowie ze Szkoły podstawowej w Lisewie, 8 Drużyna Harcerska „Karakale” z Wrocek, 18 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa „Piorunki”, 18 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza” im. Jana Bytnara Rudego, Osada Karbówko, Marian Kuźmiński - wypożyczalnia kajaków i Zespół z golubkowo.pl, Robert Zadylak - wypożyczalnia kajaków, OSP Olszówka, OSP Handlowy Młyn, wędkarze, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pracownicy magistratu. Organizatorem akcji jest Fundacja Life Promotion oraz Miasto i Gmina Golub-Dobrzyń.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

6 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz!

W akcji 6 kwietnia wzięło udział ponad 85 osób: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu, Toruńska Drużyna Harcerzy „Wataha”, Damian Tarczykowski - wypożyczalnia kajaków Aqua Natura Park, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, OSP Lubicz, OSP Złotoria, OSP Młyniec, koła PZW z Torunia, Wolontariusze – mieszkańcy Lubicza oraz grupa Wolontariuszy ze Złotorii. Zostały zebrane cztery przyczepy ciągnikowe (35m³) śmieci.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

7 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz!

W akcji 7 kwietnia wzięło udział około 95 osób: Uczniowie gimnazjalnej klasy integracyjnej 2D ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, Harcerze z 5. Toruńskiej Drużyna Harcerzy im. A. Małkowskiego, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, Damian Tarczykowski i wypożyczalnia kajaków Aqua Natura Park, OSP Lubicz, OSP Złotoria, OSP Młyniec, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, Koło nr 3 Policja i Rzemiosło PZW Okręg Toru, Koło Osiedlowe PZW PKP w Toruniu, Koło PZW Garnizonowe "Skalar" nr 49, Koło nr 54 PZW przy Urzędzie Marszałkowskim, Koło PZW przy SM „Na Skarpie”

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Ciechocin

7 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Ciechocin!

W akcji 7 kwietnia wzięły udział 33 osoby. Dolinę Drwęcy sprzątali przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie oraz uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń

14 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy!

W akcji 14 kwietnia wzięło udział około 75 osób: 18. Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza”, 113. Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska Bractwo Zwinnej Jaszczurki , 14. Drużyna Harcerska ,,Odkrywcy” im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, uczniowie 2 i 3 klas Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego, uczniowie klasy 1 A i B z LO Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, OSP Sokoligóra-Owieczkowo, OSP Golub-Dobrzyń, pracownicy Urzędu Miasta, Agencja kajakowa Mariana Kuźmińskiego, której sympatycy sprzątali odcinek Drwęcy od Bobrowisk do Golubia-Dobrzynia,jednostka WOPR i Przystań Zacisze prowadzone przez Henryka Jeziorskiego, wędkarze z koła PZW Golub-Dobrzyń, zespół Osady Karbówko, który z kajaków i na brzegu sprzątał rzekę na Olszówce.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

21 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk!

W akcji 21 kwietnia wzięły udział około 70 osób: Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych, jednostki OSP Wąpielsk, OSP Radziki Duże, OSP w Długiem.
Organizatorem akcji była Fundacja Life Promotion i Gmina Wąpielsk. Organizatorem i koordynatorem sprzątania rzeki Drwęcy z kajaków był Michał Muszyński właściciel wypożyczalni kajaków Ka-Jak CBR z Brodnicy, który udostępnił kajaki i zapewnił logistykę. Partnerem akcji jest Polski Związek Wędkarski.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w Brodnicy i w Szczuce

11 maja 2018 r.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w Brodnicy oraz w Szczuce.

W akcji wzięło udział ponad 130 osób uczniów.

Dziękujemy uczniom z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczuce i panu dyrektorowi Piotrowi Tęgowskiemu, uczniom 1. i 2. klasy o profilu medycznym z I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy i panu Adamowi Lewandowskiemu, uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z klasy 2. o profilu mechatronika pod opieką pani Aleksandry Roznerskiej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji przedstawicielom straży PZW z Brodnicy oraz pracownikowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Za wsparcie organizacyjne i zorganizowanie posiłku dziękujemy panu Wójtowi Edwardowi Łukaszewskiemu i pani Edycie Zabłotnej oraz Starostwu Powiatowemu w Brodnicy.

Organizatorzy serdecznie dziękują lokalnym firmom: Perfekt Nieruchomości, Wytwórni Opakowań Kartonowych oraz Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy, które w formie rzeczowej lub finansowej wsparły akcję Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

1 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz.

W akcji wzięło udział ponad 120 osób i zebraliśmy trzy pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

Dziękujemy gimnazjalistom z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, licznie przybyłym Harcerzom ze Szczepu Piąta Strona Świata oraz Harcerkom z 5 Lubickiej Drużyny Harcerek "Grań", Wędkarzom z Koła PZW na Skarpie, z Koła Miejskiego PZW w Torunia, z Koła PZW Nr 62 Rubinkowo.

Serdecznie dziękuje agencjom kajakowym za wsparcie organizacyjne i udostępnienie kajaków - Panu Damianowi Tarczykowskiemu właścicielowi agencji kajakowej Aqua Natura Park oraz Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu właścicielowi agencji kajakowej dryfujemy.pl.

Dziękujemy jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubicza, Młyńca i Złororii za zaangażowanie i usunięcie śmieci z miejsc niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz za asekurowanie kajakarzy.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Ochrony Doliny Drwęcy za udział w akcji.

Dziękujemy Panu Wójtowi Markowi Olszewskiemu i Pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie organizacyjne i pyszną grochówkę.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń oraz w gminie Ciechocin

8 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy!

W akcji wzięło udział ponad 80: uczniowie klas mundurowych z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniowie LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, cztery jednostki OSP: Golub-Dobrzyń, Olszówka, Nowogród, Handlowy Młyn, pracownicy Osady Karbówko, władze miasta i pracownicy magistratu, przystań kajakowa Zacisze i agencja kajakowa Pana Mariana Kuźmińskiego.

W gminie Ciechocin w akcji wzięło udział około 25 osób w tym: 9 uczniów szkoły podstawowej i harcerzy, 7 strażaków OSP Elgiszewo, kilku wędkarzy oraz wolontariusze na kajakach. Koordynatorem akcji w imieniu Fundacji Life Promotion był Pan Adam Luks, właściciel agencji kajakowej Zwinka, który udostępnił kajaki. Dziękujemy!

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

8 kwietnia 2017 r.

8 kwietnia po raz pierwszy w gminie Wąpielsk została zorganizowana akcja "Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy".

W akcji wzięło udział ok. 90 osób: Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych wraz z Opiekunami, młodzież z Gimnazjum im. Tony'ego Halika Dużych wraz z Opiekunem, druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych, Długiem i Wąpielsku, Mieszkańcy gminy.

Kajaków użyczył pan Michał Muszyński z brodnickiej agencji kajakowej.

Z ramienia Fundacji akcję koordynował Pan Marek Cieszyński, z ramienia Gminy Pani Milena Przybyła.

Na koniec akcji samorząd gminy zadbał o posiłek dla wszystkich wolontariuszy.

O celowości zorganizowania akcji świadczy duża ilość zebranych śmieci.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w Brodnicy i w gminie Brzozie

22 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

W akcjach wzięło udział ponad 6o osób i zebraliśmy dwie pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

Dziękujemy uczniom klasy pierwszej A  z I LO w Brodnicy, wędkarzom, przede wszystkim z Koła PZW Wiarus, Straży Rybackiej z Grzmięcy, panu Wojciechowi Szulcowi z ośrodka „Półwysep Wądzyń”, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gorczenica , młodzieżowej drużynie pożarniczej Ochotniczych Straży Pożarnych z Gorczenicy, Straży miejskiej, przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy Brodnica oraz Władzom samorządowym.

Za zorganizowanie sprzątania z kajaków w gminie Brzozie dziękujemy Panu Markowi Połomskiemu, za koordynowanie akcją Pani Danucie Kędziorskiej, a także Panu Wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi za okazane wsparcie organizacyjne. Za użyczenie kajaków dziękujemy Panu Adamowi Kopiczyńskiemu oraz Panu Waldemarowi Celaremu.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy

16 kwietnia 2016 r., Golub-Dobrzyń

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania Doliny Drwęcy!

Dziękujemy wolontariuszom z klas mundurowych Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniom klasy 1a LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, harcerzom, PZW i wędkarzom, pracownikom Przystani Zacisze i Osady Karbówko, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu Miasta.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Mariuszowi Piątkowskiemu za wsparcie organizacyjne i zaangażowanie na rzecz ochrony Doliny Drwęcy.

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2019

Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy w 2019 roku zostało przeprowadzone w kwietniu i w maju na obszarze doliny Drwęcy w czterech gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk oraz w mieście Golub-Dobrzyń. Sprzątane były brzegi rzeki, rzeka Drwęca z kajaków i z łodzi oraz wytypowane lokalizacje w dolinie Drwęcy.

W usuwanie odpadów komunalnych zaangażowało się w sumie około 235 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie ponad 8 przyczep ciągnikowych śmieci. Wyjątkowo dużo śmieci było w gminie Lubicz i Golub-Dobrzyń. W gminie Golub-Dobrzyń zostało usunięte duże, dzikie wysypisko zlokalizowane w miejscowości Olszówka na terenie chronionym Natura 2000. W sprzątanie brzegu Drwęcy w mieście Golub-Dobrzyń zaangażował się pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Główne akcje zbierania śmieci miały swoją kontynuację w mniejszych akcjach, podczas których były w maju z obszarów chronionych usuwane śmieci wielkogabarytowe lub znajdujące się w trudnodostępnych lokalizacjach.

Fundacja sfinansowała akcję wyłącznie z darowizn pozyskanych od lokalnych firm. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2018

Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy w 2018 roku zostało przeprowadzone w kwietniu i w maju na obszarze doliny Drwęcy w pięciu gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Brodnica oraz w dwóch miastach - Golub-Dobrzyń i Brodnica. Sprzątane były brzegi rzeki, rzeka Drwęca z kajaków i z łodzi oraz wytypowane lokalizacje w dolinie Drwęcy oraz w miejscowości Szczuka (gmina Brodnica).

W usuwanie odpadów komunalnych zaangażowało się w sumie około 410 wolontariuszy, którzy zebrali łącznie 11 przyczep ciągnikowych śmieci. Wśród wolontariuszy największą grupę stanowiła młodzież z lokalnych szkół, zaangażowali się także harcerze i lokalne jednostki OSP. Samorządy ww. gmin i miast były współorganizatorami akcji (choć w wąskim zakresie), partnerem akcji był Polski Związek Wędkarski. W sprzątanie brzegów Drwęcy w mieście Brodnica zaangażowało się dwóch pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Główne akcje zbierania śmieci miały swoją kontynuację w mniejszych majowych akcjach, podczas których były z obszaru doliny Drwęcy usuwane te śmieci, które ze względu na duże gabaryty lub lokalizację na terenach podmokłych nie udało się usunąć w kwietniu.

Fundacja sfinansowała akcję wyłącznie z darowizn pozyskanych od lokalnych firm. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2017

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy zostało przeprowadzone w tym roku w sześciu gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Brodnica, Brzozie oraz w dwóch miastach Golub-Dobrzyń i Brodnica.

W kwietniowych akcjach usuwania odpadów komunalnych wzięło udział około 385 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie 9 przyczep ciągnikowych śmieci.

W akcję ochronę Doliny Drwęcy zaangażowały także firmy z naszego regionu, które w formie rzeczowej wsparły „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2016

W ramach niedotowanego projektu Fundacji Life Promotion: „Drwęca – chrońmy rezerwat” została przeprowadzona społeczna akcja „Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy”.

Zasadnicza część akcji odbyła się w sobotę 16 kwietnia 2016 r. Sprzątanie rozpoczęło się o godz. 9 a zakończało o godz. 12.30. W sprzątaniu wzięło udział około 110 wolontariuszy. Rzeka Drwęca w granicach gminy Golub-Dobrzyń była sprzątana z 12 kajaków oraz z brzegów na odcinku wsi Olszówka w dniach 28 kwietnia, 7 i 20 maja.

W sumie, w akcjach oczyszczania wzięło udział ponad 120 wolontariuszy. Zostały zebrane dwie pełne przyczepy ciągnikowe śmieci. Śmieci były segregowane.

Akcję wsparli Sponsorzy: Nestlé Waters partner akcji „Wybieram Wodę”, Conkret (Wielkie Rychnowo), P.P.H. Hetman sp. z o.o. (Olszówka), Golpasz S.A. (Golub-Dobrzyń), TM Drutpol sp. z o.o. (Golub-Dobrzyń). Dzięki ich hojności Fundacja zakupiła 13 betonowych koszy, które zostaną umieszczone w pobliżu Drwęcy w granicach miasta, w miejscach najbardziej zaśmiecanych. Ponadto, została zakupiona kotwica z liną oraz dwa podbieraki – 3 m i 10 m do wyciągania śmieci z rzeki. Zostaną one przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej, do użytkowania przez pracowników porządkowych Urzędu Miasta i Gminy oraz wolontariuszy Fundacji.

Dolina Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń

Audyt: marzec 2017 r.

Audyt: grudzień 2015 - luty 2016 r.

Dolina Drwęcy w mieście Brodnica

Audyt: kwiecień 2017 r.