Transport chorego to nic trudnego

Celem projektu jest wsparcie rzeczowe oddziałów wybranych szpitali i hospicjów w narzędzia poprawiające jakość opieki i ułatwiające pracę personelu opiekuńczego.

Pielęgnacja obłożnie chorymi w polskich szpitalach i hospicjach jest szczególnie trudna. Przyczyną są nie tylko braki kadrowe, lecz także deficyt odpowiedniego wyposażenia np. ułatwiającego transport i przenoszenie chorego. Narzędzia, które są standardem w klinikach Europy zachodniej, w polskich szpatach są jeszcze mało popularne.

Planujemy przede wszystkim zakupić:

• bed sliding sheets - maty do przenoszenia chorych w obrębie łóżka,
• podnośniki do transportu chorych,
• środki przeciwodleżynowe, w tym opatrunki nowej generacji (opatrunki zelowe, hydrokolidowe)

   

Z roku na rok zwiększa się odsetek osób starszych i chorych. Jednocześnie maleje liczba pielęgniarek i opiekunów. Niemała część absolwentów pielęgniarstwa po kilku latach odchodzi z zawodu, także z powodu trudnych warunków pracy i nabytych dolegliwości.

Mamy nadzieję, że projekt Transport chorego to nic trudnego przyczyni się do popularyzowania w Polsce stosunkowo niedrogich i prostych rozwiązań, które wspierają pracę personelu opiekuńczego i podnoszą jakość świadczonych usług pielęgnacyjno –opiekuńczych.

Zapraszamy geriatrów i pielęgniarki do udziału w projekcie!