Zrealizuj swój potencjał

poznaj-swoje-talenty

Niezależnie od poziomu inteligencji i posiadanej wiedzy każda osoba nosi w sobie spory, niewykorzystany potencjał i ukryte talenty. Kiedy je rozwija, to funkcjonuje z większą lekkością, pasją i entuzjazmem, ma większe szanse osiągać niezwykłe wyniki w życiu zawodowym, działalności społecznej, artystycznej. Odkrycie posiadanych talentów i predyspozycji, poznanie sposobów i technik rozwoju osobistego jest pierwszym i właściwym krokiem do bycia super bohaterem swojego życia.

Istnieją wartościowe i profesjonalne narzędzia, m.in. talenty Gallupa, skanery nieświadomych asocjacji, które stanowią nieocenioną pomoc w lepszym poznaniu siebie. Niestety, są one sporadycznie wykorzystane przez młodych ludzi.

Projektowane warsztaty mają na celu zmotywowanie uczniów do świadomej pracy nad rozwijaniem posiadanego potencjału, dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy i wskazanie najlepszych narzędzi. Warsztaty powinny przyczynić się do tego, aby jak największa liczba uczniów podjęła regularną pracę na rzecz własnego rozwoju, pracę, która pomoże im już na obecnym etapie życia a także w studiowaniu.

Projekt Zrealizuj swój potencjał podzieliliśmy na trzy etapy. Celem pierwszego jest opracowanie konspektów wartościowych zajęć dla młodzieży, wytypowanie najlepszych narzędzi i przygotowanie pomocy dydaktycznych. Następnie nawiążemy współpracę z wybranymi szkołami średnimi oraz z trenerami rozwoju osobistego. Trzeci etap, to prowadzenie warsztatów oraz ich popularyzowanie w kolejnych szkołach.

Moduły warsztatów

Poznanie dominujących talentów, silnych i słabych stron

Rozwijanie pamięci, kluczowych umiejętności, kreatywności

Motywowanie do rozwoju osobistego

Warto Wiedzieć

Wolontariat młodzieży

Okres szkoły średniej i studiów to uprzywilejowany czas na rozpoczęcie przygody z wolontariatem. W Europie wiedzą o tym przede wszystkim młodzi Holendrzy z pośród których około 40% co roku angażuje się społecznie. Wolontariat, bezinteresowne zaangażowanie na rzeczy innych daje ogromną satysfakcję, wewnętrznie kształtuje i rozwija człowieka. Papież Franciszek przypomina, że "prawdziwe życie to takie, które przeżywa się, angażując się konkretnie na rzecz bliźnich". "Na mocy powołania chrześcijańskiego wszyscy jesteśmy wezwani do służby, która służy i do pomagania sobie wzajemnie, aby nie ulegać pokusom służby, która służy sobie” (Homilia Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. na placu Rewolucji w Hawanie – 20 września 2015 r.).

Jak zacząć?
Należy zacząć od poszukania odpowiedzi na pytania: „Co chciałbym/chciałabym robić?”, „Gdzie będę czuł/czuła się dobrze?”, „Czy mogę także zaangażować swoje zainteresowania, pasje, talenty?”.
Następnie, warto poznać lokalne inicjatywy, fundacje, stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniej dla siebie aktywności, to poszukaj informacji w Internecie, przede wszystkim w serwisie dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl. W serwisie tym w dziale "Ogłoszenia" różne organizacje zamieszczają informacje o poszukiwanych wolontariuszach, stażystach, pracownikach. Koniecznie zapoznaj się poradami dla wolontariuszy przygotowanymi przez serwis www.wolontariat.org.pl oraz z poradnikiem przygotowanym przez Departament Pożytku Publicznego.